*نمایندگیهای سراسر کشور*
آدرس کلیه نمایندگیها:  تهران
                                 اصفهان
                                 شیراز
                                  تبریز
  
CODE:13B1      
         
   (72*86*60)mm          
 

کاربرد

اين دستگاه به منظور حفاظت دستگاههاي سه فاز در برابر نوسانات ولتاژ شبکه (افزايش يا کـاهش ولتـاژ،

جـابجـايي فـازهـا، عـدم تقارن و ...) طراحي شده است در طراحي دستگاه از نول به خاطر برق دار شدن

در برخي اوقات و مشکلات ديگر استفاده نشده است

 

ويژگيها :

 *کنترل دقیق شبکه برق به دلیل عدم استفاده از نول(برق دار شدن نول در بعضی مواقع )

*  4 عدد نشانگر  براي اعلام :   - AC : برق شبکه
                                        -  REL  :  وصل رله
                                        -  F : افزایش و کاهش ولتاژ وعدم تقارن فازها
                                        -  P: عدم توالی (جا به جایی)فازها

 *داراي 2 عدد پيچ تنظيم براي تنظيم زمان وصل وعدم تقارن .

*حفاظت دربرابر:     قطع هر کدام فازها
                         افزایش و کاهش ولتاژ
                         عدم توالی (جابه جایی) و عدم تقارن فازها

*عدم تغیی پارامترها در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

* برق ورودي دستگاه 3 فازمي باشد وبه طورکلي ازنول استفاده نشده است.

مشخصات فني :

      ولتاژ ورودي / تغذیه :              AC 300 -500 V 3PH / 50 -60HZ

تأخيروصل : 2-240 Sec
تأخيرقطع : 3 Sec
تأخيرزمان قطع درلحظه استارت براي کاهش ولتاژ:10 Sec
قطع براي افزايش ولتاژ : 440V
کاهش ولتاژ:300V
عدم تقارن:7 - %25

کارایی در دما:-20 c .. +65 c
             رطوبت: 70%

 
خروجی: رله 5 آمپر

 

نقشه نصب دستگاهمشاهده بروشور