کنترل فاز

 


 
Demensions:86*72*60 mm
 

کاربرد

 

اين دستگاه به منظور حفاظت دستگاههاي سه فاز در برابر نوسانات ولتاژ شبکه (افزايش يا کـاهش ولتـاژ، جـابجـايي فـازهـا، عـدم تقارن و ...) طراحي شده است در طراحي دستگاه از نول به خاطر برق دار شدن در برخي اوقات و مشکلات ديگر استفاده نشده است
 

ويژگيها :

 انطباق کامل با استانداردهاي اروپايي ، استفاده ازبهترين نوع قطعات ومواد.
 داراي 4 عدد LED(چراغ) براي نشان دادن وضعيتهاي مختلف .
 داراي 2 عدد پيچ تنظيم براي تنظيم زمان وصل وعدم تقارن .
 قطع اتوماتيک براي افزايش ولتاژبيش از 440V وکاهش ولتاژ کمتراز300V .
 حفاظت دربرابرقطع ياجابجايي فازها .
 برق ورودي دستگاه 3 فازمي باشد وبه طورکلي ازنول استفاده نشده است.

مشخصات فني :

ورودي :AC300-500V/50-60Hz
تأخيروصل : 2-240 Sec
تأخيرقطع : 3 Sec
تأخيرزمان قطع درلحظه استارت براي کاهش ولتاژ:15 Sec
قطع براي افزايش ولتاژ : 440V
کارايي درحرارت وبرودت : 65C تا  20C-
جريان خروجي :
5A,NO/NC

نقشه نصب دستگاهمشاهده بروشور