*نمایندگیهای سراسر کشور*
آدرس کلیه نمایندگیها:  تهران
                                 اصفهان
                                 شیراز
                                  تبریز

CODE:11A1 

(67*80)mm 
 

کاربرد:

فتوسل شیوا امواج دستگاهی مناسب برای کنترل سیستم وشنایی اماکن مختلف می باشد
به گونه ای که لامپ های مورد نظر سال های متوالی در غروب آفتاب روشن و در طلوع صبح
خاموش خواهند شد.با استفاده ازین روش علاوه بر افزایش عمر مفید لامپ ها در مصرف برق
نیز صرفه جویی می گردد
.
 
ويژگيها :
*فتوسل های شیوا امواج بهترین وسیله برای کنترل سیستم روشنایی در هنگام طلوع و غروب آفتاب در سه مدل با آمپرهای مختلف
 
  *دارای  : 
   - موافقتنامه اصولی شماره 15270 از وزارت صنای
   - گواهینامه سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران               
   - تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور 
   - اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی

 
*ساخته شده از بهترین مواد وقطعات مقاوم در برابر نور خورشید وعوامل طبیعی
 
مشخصات فني :
*ولتاژ تغذیه :  180-250 VAC / 50-60Hz
*شدت نور برای:
 - وصل (غروب):
12 LUX
- قطع (طلوع):40 LUX 

*تأخيردر: 
 - وصل :  30Sec
 - قطع :  30Sec
*کارایی در :
       - دما 20C...+65C-
- رطوبت %70
*خروجي  :
             - 6A    مدل  PSA-6A دارای فیوز
 - 10A   مدل  PSA-10A
 - 16A   مدل  PSA-16A
نقشه نصب دستگاه
مشاهده بروشور
دریافت بروشور
مشاهده فیلم
دریافت فیلم