فتوسل هاي شيوا امواج Photo Switch/ Model : SH-A1003&SH-A1004


CODE:11A1 

(67*80)mm 
 

کاربرد:

اين فتوسل ها در 2 مدل 6A و 10A براي روشن و خاموش کردن اتوماتيک لامپ ها در غروب و طلوع آفتاب طراحي شده است. با استفاده از اين فتوسل ها از روشن ماندن لامپ هاي فروشگاه، پارکينگ و ... در طول روز جلوگيري خواهد شد. استفاده از بهترين قطعات کيفيت بالا و قيمت بسيار مناسب از مزاياي فتوسل هاي شيوا امواج مي باشد
 

ويژگيها :

 در دو مدل 6A و 10A ( براي جريانهاي 20A ازفتوسل فلکسي استفاده نماييد.
 ساخته شده ازبهترين مواد وقطعات مقاوم دربرابرنورخورشيد وعوامل طبيعي .
 داراي موافقت اصولي شماره 5370 ازوزارت صنايع .
 داراي گواهينامه سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران.
 داراي اجازه رسمي صادرات ازوزارت بازرگاني .
 داراي تأ ييد وکيفيت کارکرد ازشرکتهاي برق سراسرکشور

 

مشخصات فني :

 

ورودي :AC185- 240V/ 50-60Hz
خروجي : 6A     مدل SH-A1003 
             10A    مدل  SH-A1004

تأخيردروصل   30ثانيه
تأخيردرقطع    30ثانيه

فيوز:8A  فقط مدل   SH-A1003

نقشه نصب دستگاه


 

مشاهده بروشور

دریافت بروشور


مشاهده فیلم

دریافت فیلم